Ba Đình

Ba Đình

Địa chỉ: Số 130 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Anh

Số điện thoại: 0975.112.523/0977.502.686

Địa chỉ: Số 589 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Phòng Khám Tư Nhân, 589 Hoàng Hoa Thám

Số điện thoại: 0826 247 626

Địa chỉ: Số 595 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Phòng Khám Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0912100549

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 9 , Phố Đào Tấn , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tuyết Nam

Số điện thoại: 0912789285

Địa chỉ: Số 224, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tư Nhân Vân Từ

Số điện thoại: 0834716460

Địa chỉ: Số 369 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Lan

Số điện thoại: 0983111470

Địa chỉ: Số 162 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Quốc Anh

Số điện thoại: 0904418525

Địa chỉ: Số 145 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nghĩa Hưng I

Số điện thoại: 0986098368

Địa chỉ: Số 390 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tiến

Số điện thoại: 0912396201

Địa chỉ: Số 116 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Nhung

Số điện thoại: 0989133909

Địa chỉ: 61 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hải Linh

Số điện thoại: 0358438745

Địa chỉ: Số 107 D1, Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Long

Số điện thoại: 0968227425

Địa chỉ: Số 114 Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Gia Đức

Số điện thoại: 0947165392

Địa chỉ: Số 15B Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Global 56 Tiệp Tươi

Số điện thoại: 0989.868.281 - 0243.990.3067

Địa chỉ: Số 327 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Tư Nhân 327 Kim Mã

Số điện thoại: 0363922988

Địa chỉ: 51 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc 51 Châu Long

Số điện thoại: 0936333653

Địa chỉ: Số 38 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Cuộc Sống

Số điện thoại: 0986317386

Địa chỉ: Số 12 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Long

Số điện thoại: 0989583584

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap