Ba Đình | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Ba Đình

Cống Vị

Địa chỉ: Số 369 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 02438.326.969 - 0983.111.470

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Lan, 369 Đội Cấn

Số điện thoại: 0983111470

Địa chỉ: 367 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0983.451.884

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nghĩa Hưng, 367 Đội Cấn

Số điện thoại: 0983451884

Địa chỉ: Số 390 Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0912.396.201

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tiến.

Số điện thoại: 0912396201

Giảng Võ

Địa chỉ: Số 107 D1, Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0968.227.425

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Long

Số điện thoại: 0968227425

Địa chỉ: Số 162 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 02437.713.792 - 0904.418.525

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Quốc Anh

Số điện thoại: 0904418525

Địa chỉ: Số 130 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0975.112.523/0977.502.686

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Anh

Số điện thoại: 0975.112.523/0977.502.686

Liễu Giai

Địa chỉ: Số 23 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0386.727.095

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hoa Hiên, DS Nguyễn Ngọc Chiến

Số điện thoại: 0386727095

Địa chỉ: Số 87, phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 0916119519

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đông Nhàn

Số điện thoại: 0916119519

Thành Công

Địa chỉ: Số 31 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0903.404.094

Tên nhà thuốc: Siêu Thị Sông Hồng, Nguyễn Thanh Bình

Số điện thoại: 0903404094

Trúc Bạch

Địa chỉ: 44 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Doctor Anywhere Số 01

Số điện thoại: 0366364036

Đội Cấn

Địa chỉ: Số 145 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0963.000.191

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nghĩa Hưng

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 173A Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0968.059.623

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Minh Châu

Số điện thoại: 0968059623

Địa chỉ: Số 12 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội - 0989.583.584

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long

Số điện thoại: 0989583584

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare