Ba Vì

Ba Vì

Địa chỉ: Chợ Mơ, Xã Vân Thắng, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tuấn Tâm

Số điện thoại: 0974.450.587

Địa chỉ: Số 105 Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Liên Phúc

Số điện thoại: 0916.422.433

Địa chỉ: Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hải Yến

Số điện thoại: 0971.055.348

Địa chỉ: Chợ Tòng Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thuận Tình

Số điện thoại: 0978.337.657

Địa chỉ: Thôn Đông Phượng, Xã Cẩm Linh, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyễn Thị Minh Huệ

Số điện thoại: 0966.672.288

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare