Quầy thuốc số 706

Số 39 Đường Nguyễn Trãi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang|0986126083