Bắc Kạn

Tp.Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 223, Tổ 6 Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Trang

Số điện thoại: 0983110176

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap