Bắc Ninh

Lương Tài

Địa chỉ: Thôn Lôi Châu, Xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Nhung

Số điện thoại: 0376893341

Địa chỉ: Dẫy Số 6, Chợ Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiện Doan

Số điện thoại: 0978278600

Tp.Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 242 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hà Bắc

Số điện thoại: 0979885112

Địa chỉ: Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyễn Thị Uyên

Số điện thoại: 0917304400

Địa chỉ: Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 48, Chị Lệ

Số điện thoại: 0977406050

Địa chỉ: Số 35 Trần Lựu, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Hiệu Thuốc Số 10, Nguyễn Thị Hồng Việt

Số điện thoại: 0983408728

Từ Sơn

Địa chỉ: Số 45 Chợ Giầu, Xã Đông Ngàn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tuấn Hợp

Số điện thoại: 0869353889

Địa chỉ: Khu Phố Thanh Nhàn, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Đồng Kỵ Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Tĩnh

Số điện thoại: 0903253437

Địa chỉ: Khu Chợ Đình Giỏ, Xã Tam Sơn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 11, Nghiêm Thị Quỳnh

Số điện thoại: 0989882983

Yên Phong

Địa chỉ: Số 251 Phố Mới, TT Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đào Tuất, Nguyễn Thị Bích Huệ

Số điện thoại: 0913692307

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare