Nhà Thuốc Hà Bắc

242, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc , Bắc Ninh, Bắc Ninh|979885112