Quầy thuốc số 1

Số 11 Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh|0977094042