Bình Chánh

Bình Chánh

Địa chỉ: D3/3D, Hương Lộ 11, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tâm An

Số điện thoại:

Địa chỉ: D14/34 Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Quận Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Đại Lý Số 97

Số điện thoại:

Địa chỉ: A8/8 Nguyễn Hữu Trí, Khu Phố 1, Phường Tân Túc , Quận Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Chợ Đệm

Số điện thoại:

Địa chỉ: E8/19C Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B H Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Đức 9

Số điện thoại:

Địa chỉ: 50 Đường Số 10, Quận Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phúc Hậu

Số điện thoại:

Địa chỉ: F3/22 Đường Liên Ấp 2-6, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Quang Huy 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: E3/8A Nguyễn Hữu Trí, Khu Phố 5 Tt Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tân Túc

Số điện thoại:

Địa chỉ: A22/24 Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Hải

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare