Bình Chánh | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Bình Chánh

Bình Chánh

Địa chỉ: D14/34 Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Quận Bình Chánh

Tên nhà thuốc: Đại Lý Số 97

Số điện thoại: 0365340170

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare