Bình Phước | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Bình Phước

Bình Long

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền,P An Lộc,Tx Bình Long,Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phúc An

Số điện thoại: 0908432060

Địa chỉ: 110 Trần Hưng Đạo, Phường An Lộc, Bình Long, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phong Sơn

Số điện thoại: 0913923039

Chơn Thành

Địa chỉ: 226 Ql 13, Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tây Ba Tâm 1

Số điện thoại: 0918511313

Địa chỉ: 76 ẤP 3, Ql 14, Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tây HoàNg YếN

Số điện thoại:

Địa chỉ: Chợ Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Trung Uyên

Số điện thoại:

Địa chỉ: Ngã Tư Nhơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ba Tâm

Số điện thoại: 0918511313

Phước Long

Địa chỉ: Phước Bình, Phước Long, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Yến

Số điện thoại: 0913878858

Địa chỉ: Kp1, Chợ Phước Long, Tx Phước Long, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Lương Thị Lẫm

Số điện thoại: 0778898445

Đồng Xoài

Địa chỉ: Ngã Tư Đồng Xoài, Phường Tân Phú, Tx Đồng Xoài, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Hiệu Thuốc Trung Tâm

Số điện thoại:

Địa chỉ: 844 Phú Riềng Đỏtân Xuânđồng Xoàibình Phước

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Trà Giang

Số điện thoại:

Địa chỉ: 884 Phú Riềng Đỏ, Tx Đồng Xoài, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trà Giang

Số điện thoại: 0973439539

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare