Bình Phước

Bình Long

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền,P An Lộc,Tx Bình Long,Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phúc An

Số điện thoại:

Địa chỉ: 39 Phan Bội Châu Phường Hưng Chiến Bình Long Bình Phước

Tên nhà thuốc: Qt Phúc An

Số điện thoại:

Chơn Thành

Địa chỉ: Ngã Tư Nhơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ba Tâm

Số điện thoại: 0918.511.313

Địa chỉ: 226 Ql 13, Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tây Ba Tâm 1

Số điện thoại:

Phước Long

Địa chỉ: Phước Bình, Phước Long, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Yến

Số điện thoại:

Đồng Xoài

Địa chỉ: Ngã Tư Đồng Xoài, Phường Tân Phú, Tx Đồng Xoài, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Hiệu Thuốc Trung Tâm

Số điện thoại:

Địa chỉ: 884 Phú Riềng Đỏ, Tx Đồng Xoài, Bình Phước

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trà Giang

Số điện thoại: 0973.439.539

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.