Bình Thuận | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Bình Thuận

Phan Thiết

Địa chỉ: 109 Đỗ Hành, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Cộng Đồng Số 1

Số điện thoại: 0919663248

Địa chỉ: 152 Thủ Khoa Huân, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Rạng Danh 2

Số điện thoại: 0623823845

Địa chỉ: 167 Tuyên Quang, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Anh Khang

Số điện thoại: 0903028598

Địa chỉ: 84 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Thông

Số điện thoại: 0919528279

Địa chỉ: 88 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Rạng Danh

Số điện thoại: 0623818658

Tuy Phong

Địa chỉ: Kios 09 Chợ Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tú Thảo

Số điện thoại: 0939191960

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare