Bình Thuận

Phan Thiết

Địa chỉ: 167 Tuyên Quang, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Anh Khang

Số điện thoại:

Địa chỉ: 84 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Thông

Số điện thoại: 0919.528.279

Địa chỉ: 152 Thủ Khoa Huân, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Rạng Danh 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 34 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trường Giang

Số điện thoại: 0623.829.110

Địa chỉ: 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Thiết, Bình Thuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Bình

Số điện thoại: 0622.241.195

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.