Cà Mau | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Cà Mau

Cái Nước

Địa chỉ: Chợ Rau Dừa, Hưng Mỹ,Cái Nước, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Tiệm Thuốc Bắc

Số điện thoại: 0916952984

Địa chỉ: 358 Đường 30/4, Cái Nước,Cái Nước, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bảo Ngọc Ii

Số điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30/4, Cái Nước,Cái Nước, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Ttb Hữu Phước Đường

Số điện thoại: 0833883693

Năm Căn

Địa chỉ: 9D, Lạc Long Quân, Đất Mới,Năm Căn, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Ttb Đồng Xuân Đường

Số điện thoại: 0918111380

Địa chỉ: 00, Quốc Lộ 1A, Nguyễn Tất Thành, Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Tâm

Số điện thoại:

Địa chỉ: Hàng Vịnh,Năm Căn, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Alpha

Số điện thoại: 0919230330

Phú Tân

Địa chỉ: Cái Đôi Vàm,Phú Tân, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phúc

Số điện thoại: 0919624499

Thới Bình

Địa chỉ: 83Wq+8W6, Đường 3 Thang 2, Thới Bình, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Vương Kim Thu

Số điện thoại: 02903860011

Tp. Cà Mau

Địa chỉ: 104 Lý Thường Kiệt, P6, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Đào

Số điện thoại:

Địa chỉ: 10C Trưng Nhị, P2, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Vĩnh Thuận

Số điện thoại: 0945633929

Địa chỉ: 20 Trưng Nhị, P2, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tinh Đường

Số điện thoại: 0907864709

Địa chỉ: Cà Mau

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Thi

Số điện thoại: 0919091635

Địa chỉ: 19, Nguyễn Công Trứ, 8,Cà Mau, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Trần Vịnh

Số điện thoại: 0943942952

Trần Văn Thời

Địa chỉ: Khánh Bình Tây,Trần Văn Thời, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 8

Số điện thoại: 09184401323

Địa chỉ: 00, 00, Sông Đốc,Trần Văn Thời, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Hậu Minh Đường

Số điện thoại: 01229832832

Đầm Dơi

Địa chỉ: Dương Thị Cẩm Vân, Chợ Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Tân

Số điện thoại:

Địa chỉ: Quách Phẩm,Đầm Dơi, Cà Mau

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 5

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare