Cao Bằng

Bảo Lâm

Địa chỉ: Lô 01, 02 Chợ Trung Tâm, khu 3, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0949.756.116

Bảo Lạc

Địa chỉ: Thị Trấn Bảo Lạc - Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0916.992.622

Hà Quảng

Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0947.756.116

Hòa An

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0917.001.551

Nguyên Bình

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0911.393.323

Quảng Uyên

Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0912.566.338

Thành phố Cao Bằng

Địa chỉ: Số 36, Phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0945.756.116

Địa chỉ: KM2, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng (Cổng Bệnh Viện Tỉnh)

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0946.756.116

Địa chỉ: Số 73 Phố Kim Đồng, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 0917.013.553

Địa chỉ: Ki ốt số 5, chợ Trung Tâm (Sông Bằng), Thành Phố Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Phương Anh

Số điện thoại: 02063.957.111

Địa chỉ: Số 29, Phố Hồng Việt, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Tên nhà thuốc: Công Ty Dược Phẩm Và Vật Tư Y Tế Phương Anh

Số điện thoại: 0914.808.948

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap