Chương Mỹ | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Chương Mỹ

Lam Điền

Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội - 0976595125

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thu Hà

Số điện thoại: 0976595125

Nam Phương Tiến

Địa chỉ: Nam Hài, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 0988515143

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hoàng Nguyệt

Số điện thoại: 0988515143

Ngọc Hòa

Địa chỉ: Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội - 0963.734.999/0968.699.982

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc An Bình

Số điện thoại: 0963.734.999/0968.699.982

Thị Trấn Xuân Mai

Địa chỉ: Số 56, Tổ 3 Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội - 0986.588.379

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Tâm , DS Nguyễn Thành Trung

Số điện thoại: 0986588379

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare