Đông Anh

Tt.Đông Anh

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Liên

Số điện thoại: 0975.645.115

Địa chỉ: Số 44, Tổ 29, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Lê Hằng

Số điện thoại: 968,645,880

Địa chỉ: Số 99, Tổ 4, TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Dung Thịnh

Số điện thoại: 948,557,393

X.Hải Bối

Địa chỉ: Số 68 Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc 68

Số điện thoại: 966,848,248

X.Kim Chung

Địa chỉ: Ngõ 7, Đường Đa Lộc, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Hà 86

Số điện thoại: 0966839653

Địa chỉ: Đội 7 Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bình Nguyên

Số điện thoại: 975,469,144

Địa chỉ: Ngõ 9, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Hà

Số điện thoại: 0966839653

X.Kim Nỗ

Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thúy Mạnh

Số điện thoại: 362,776,719

X.Nam Hồng

Địa chỉ: Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Ngọc Oanh

Số điện thoại: 974,708,092

Địa chỉ: Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hảo Dũng

Số điện thoại: 964,517,168

X.Vĩnh Ngọc

Địa chỉ: Xóm 9, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nam Hải

Số điện thoại: 0094 4980094

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap