Đông Anh

Đông Anh

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Liên

Số điện thoại: 975645115

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Liên

Số điện thoại: 0975645115

Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thúy Mạnh

Số điện thoại: 0362776719

Địa chỉ: Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 5

Số điện thoại: 0379353968

Địa chỉ: Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tâm Đức

Số điện thoại: 0368223316

Địa chỉ: Cổng Si, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Hà

Số điện thoại: 0966839653

Địa chỉ: Xóm 9, Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nam Hải

Số điện thoại: 094 4980094

Địa chỉ: Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Ngọc Oanh

Số điện thoại: 0974708092

Địa chỉ: Đội 7 Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bình Nguyên

Số điện thoại: 0975469144

Địa chỉ: Thôn Tằng My, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hảo Dũng

Số điện thoại: 0964517168

Địa chỉ: Ngõ 9, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Hà

Số điện thoại: 0966839653

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap