Gia Lâm

Gia Lâm

Địa chỉ: S2.09, Ocean Park, Đa Tổn, Gia Lâm, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Lan

Số điện thoại: 0387.581.919 024.6259.7237

Địa chỉ: S1.10, Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Lan

Số điện thoại: 0387.092.919

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Ánh Dương

Số điện thoại: 0349.619.210

Địa chỉ: Kiot 3, Chợ Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nhã Uyên

Số điện thoại: 0974.379.443

Địa chỉ: Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Đức Minh

Số điện thoại: 0932.340.063

Địa chỉ: Xóm Sen, Thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hà Thủy

Số điện thoại: 0982.318.229

Địa chỉ: Khu Tập Thể Nội Thương, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Mây Anh

Số điện thoại: 0943.671.819

Địa chỉ: Chợ Đình, Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Yên Mỹ

Số điện thoại: 0972.586.101

Địa chỉ: Số 96 Cửu Việt 2, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phương Ngân

Số điện thoại: 0988.075.509

Địa chỉ: 233 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyên Đức

Số điện thoại: 0962.167.956

Địa chỉ: Số 136, Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Quang

Số điện thoại: 0985.129.695

Địa chỉ: Số 12A, Dốc Lã, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Thắng

Số điện thoại: 0979.456.375

Địa chỉ: Đối Diện Nhà Văn Hóa Xóm 8 Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Tuân

Số điện thoại: 0837.393.392

Địa chỉ: Số 226 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đỗ Minh

Số điện thoại: 0983.328.173

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare