Gia Lâm

Tt.Trâu Quỳ

Địa chỉ: Số 136, Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Quang

Số điện thoại: 0985129695

Tt.Yên Viên

Địa chỉ: Số 226 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đỗ Minh

Số điện thoại: 0983.328.173

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap