Gò Vấp

Gò Vấp

Địa chỉ: 17 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Golden Mouse 3

Số điện thoại: 028.3984.0168

Địa chỉ: 103A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Thùy

Số điện thoại:

Địa chỉ: 484 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Bình

Số điện thoại:

Địa chỉ: 221 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu ( Gò Vấp)

Số điện thoại:

Địa chỉ: 496 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 7

Số điện thoại:

Địa chỉ: 103 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 8

Số điện thoại:

Địa chỉ: 613 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 9

Số điện thoại:

Địa chỉ: 506 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Trang

Số điện thoại:

Địa chỉ: 226 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Bích

Số điện thoại:

Địa chỉ: 74 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhật Thanh

Số điện thoại: 0862.956.294

Địa chỉ: 65/2 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thảo Bình

Số điện thoại:

Địa chỉ: 404 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thuận Phong

Số điện thoại:

Địa chỉ: A25 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Triết Anh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trung Nguyên 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 284 Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hòa Bình

Số điện thoại:

Địa chỉ: 817-819 Nguyễn Kiệm, Phường 1, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim Anh 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1416/17/19 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse

Số điện thoại:

Địa chỉ: 526 Nguyễn Oanh, P.6, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Lộc

Số điện thoại:

Địa chỉ: 499 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Duy Châu

Số điện thoại:

Địa chỉ: 45/324 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hà Vân

Số điện thoại: 0396.526.892

Địa chỉ: 745/109 Tổ 21, Kp. 3 Quang Trung, P. 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hải Đăng

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare