Hà Giang

Bắc Quang

Địa chỉ: Chợ Cáo, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Lê Thị Minh Hương

Số điện thoại: 0973188928

Vị Xuyên

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bảo Hưng

Số điện thoại: 0985331234

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap