Hòa Bình

Lạc Thủy

Địa chỉ: Khu 3, TT.Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình

Tên nhà thuốc: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Yên Thủy

Số điện thoại: 0983.179.756

Thành Phố Hòa Bình

Địa chỉ: Số Nhà 64 Đường Đinh Tiên Hoàng,Tổ 1A -P.Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tây Bắc

Số điện thoại: 0912.514.612

Địa chỉ: Số Nhà 233, Tổ 9, Đường Đại Lộ Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Thúy 2

Số điện thoại: 0336.682.288

Địa chỉ: Số 116, Tổ 12, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nga Cách

Số điện thoại: 0968.078.468

Địa chỉ: Số nhà 410, Đường Cù Chính Lan, Tổ 11, Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mai Hoa

Số điện thoại: 0973.757.768

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.