Hoài Đức

X.An Khánh

Địa chỉ: Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thúy Ngát

Số điện thoại: 2,433,651,036

X.Kim Chung

Địa chỉ: Kiot Số 3, Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyễn Thoa

Số điện thoại: 0972561563

X.Sơn Đồng

Địa chỉ: 102 Thôn Rô, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tâm An Pharmacy

Số điện thoại: 0355175450

X.Vân Canh

Địa chỉ: Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội (Tại Nhà Bà Nguyễn Thị Thanh)

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Anh Thư Số 1

Số điện thoại: 972,398,497

X.Đức Thượng

Địa chỉ: Thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Quang Vinh

Số điện thoại: 978,377,301

Địa chỉ: Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Quyết Hòa

Số điện thoại: 0384058681

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap