Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm

Địa chỉ: Số 91 Hàng Mã, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức

Số điện thoại: 0976247979

Địa chỉ: Số 52B Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Hương

Số điện thoại: 0976151682

Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Quang Linh

Số điện thoại: 0932348827

Địa chỉ: Số 3 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nguyễn Luận

Số điện thoại: 2438268644

Địa chỉ: Số 14 Tổ 17, Phố Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mai Hòa

Số điện thoại: 0913.510.178

Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Chi Nhánh Hà Nội – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội

Số điện thoại: 0988029817

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap