Kiên Giang

An Biên

Địa chỉ: 233 Khu Phố 3. Trung Tâm Thương Mại Thứ 3. Huyện An Biên, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc 66

Số điện thoại:

Rạch Giá

Địa chỉ: 57 Lê Lợi, Tp. Rạch Gía, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trung Nguyên

Số điện thoại:

Địa chỉ: 23 Mai Thị Hồng Hãnh, Phường Rạch Sỏi, Tp Rạch Gía, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bửu Thành

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1384 Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Tính

Số điện thoại:

Địa chỉ: 194 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Anh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 102 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Anh Tuấn

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap