Kiên Giang

An Biên

Địa chỉ: 233 Khu Phố 3. Trung Tâm Thương Mại Thứ 3. Huyện An Biên, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc 66

Số điện thoại:

Rạch Giá

Địa chỉ: 57 Lê Lợi, Tp. Rạch Gía, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trung Nguyên

Số điện thoại:

Địa chỉ: 23 Mai Thị Hồng Hãnh, Phường Rạch Sỏi, Tp Rạch Gía, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bửu Thành

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1384 Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Tính

Số điện thoại:

Địa chỉ: 194 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Anh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 102 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Anh Tuấn

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.