Kon Tum | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Kon Tum

Đắk Hà

Địa chỉ: 149 Hùng Vương

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Gia Nguyên

Số điện thoại: 0973126233

Địa chỉ: 38, Chu Văn An, Đắk Hà,Đắk Hà, Kon Tum

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Luyện

Số điện thoại: 0968273943

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare