Nhà Thuốc Minh Phương

010 Phạm Hồng Thái, phường Phố Mới, TP Lào Cai, Lào Cai|0988575525