Long An

Bến Lức

Địa chỉ: 145 Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bác Ái

Số điện thoại:

Thủ Thừa

Địa chỉ: Ql 62 Xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An

Tên nhà thuốc: Pctyhct Võ Tấn Hảo 3

Số điện thoại:

Tân An

Địa chỉ: 130 Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Tân An, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bạch Hổ Đường

Số điện thoại:

Địa chỉ: 171 Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Tân An, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bạch Yến

Số điện thoại:

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Thành Phố Tân An, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phước An Hòa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Tạo, Phường 4, Thành Phố Tân An, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Võ Tấn Nghĩa 2

Số điện thoại:

Đức Hòa

Địa chỉ: Chợ Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Khắc Minh

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.