Nhà thuốc Bạch Hổ Đường

130 Hùng Vương, P2, TP Tân An, Long An|