Mê Linh | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Mê Linh

Thanh Lâm

Địa chỉ: Đội 5, Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội - 0915087029

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nhân Dân

Số điện thoại: 0915087029

Đại Thịnh

Địa chỉ: Khu 6, xóm Hội, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội - 0377744621

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Đại Thịnh

Số điện thoại: 0377744621

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare