Mê Linh

X.Thanh Lâm

Địa chỉ: Đội 5, Phú Nhi, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nhân Dân

Số điện thoại: 0915087029

X.Đại Thịnh

Địa chỉ: Khu 6, Xóm Hội, Thôn Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Đại Thịnh

Số điện thoại: 0377744621

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap