Phú Nhuận

Phú Nhuận

Địa chỉ: 28 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Viên Thành

Số điện thoại: 090 7035 768

Địa chỉ: 32 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 63

Số điện thoại: 097 8866 054

Địa chỉ: 50 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang

Số điện thoại: 034 8322 570

Địa chỉ: 84/2 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phú Qúy

Số điện thoại: 093 1408 031

Địa chỉ: 104 Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Golden Mouse 2

Số điện thoại: 028 3535 1238

Địa chỉ: 19 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Golden Mouse 1

Số điện thoại: 028 3535 1618

Địa chỉ: A2 - 004 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thắng Lợi

Số điện thoại: 0915 001 796

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap