Phú Xuyên | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Phú Xuyên

Minh Tân

Địa chỉ: 27 Chợ Bái, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc GPP

Số điện thoại: 0917.001.981

Phúc Tiến

Địa chỉ: Thôn Cổ Chế (Cổng Bệnh Viện Phú Xuyên), xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 0974563863

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Vinh

Số điện thoại: 0974563863

Địa chỉ: Thôn An Khoái, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội - 0962.650.731

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tốt Phú Xuyên

Số điện thoại: 0962650731

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare