Phú Xuyên

Minh Tân

Địa chỉ: 27 Chợ Bái, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc GPP

Số điện thoại:

X.Nam Phong

Địa chỉ: Cổng Làng Nội Hợp, Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tư Nhân

Số điện thoại: 0968709140

X.Phúc Tiến

Địa chỉ: Thôn An Khoái, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tốt Phú Xuyên

Số điện thoại: 962,650,731

Địa chỉ: Thôn Cổ Chế (Cổng Bệnh Viện Phú Xuyên), Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Vinh

Số điện thoại: 0974563863

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap