Phú Yên

Tuy Hòa

Địa chỉ: 26, Lê Thành Phương, Phường 2, Thành Phố Tuy Hòa

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Đạt

Số điện thoại:

Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đông Hưng

Số điện thoại: 0573.823.532

Địa chỉ: 31 Nguyễn Trãi, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Âu Viết

Số điện thoại:

Địa chỉ: 63, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Đông Y Đông Hưng

Số điện thoại:

Địa chỉ: 144 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hiệp Hưng

Số điện thoại: 0573.823.694

Địa chỉ: 151 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhật Tân

Số điện thoại: 0573.823.696

Địa chỉ: 429 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhật Tân 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 215 Hùng Vương, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Đạt 2

Số điện thoại: 0983.097.197

Địa chỉ: 136 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Hà

Số điện thoại: 0573.824.192

Địa chỉ: 104 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Phượng

Số điện thoại: 0573.825.271

Địa chỉ: 111 Le Trung Kien, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Yến Nghĩa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 322 Nguyen Văn Linh, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tường Vi

Số điện thoại:

Đông Hoà

Địa chỉ: 287.289 Lê Lợi, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Ái

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.