Phú Yên

Tuy Hòa

Địa chỉ: 26, Lê Thành Phương, Phường 2, Thành Phố Tuy Hòa

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Đạt

Số điện thoại:

Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đông Hưng

Số điện thoại: 0573.823.532

Địa chỉ: 31 Nguyễn Trãi, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Âu Viết

Số điện thoại:

Địa chỉ: 63, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Đông Y Đông Hưng

Số điện thoại:

Địa chỉ: 144 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hiệp Hưng

Số điện thoại: 0573.823.694

Địa chỉ: 151 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhật Tân

Số điện thoại: 0573.823.696

Địa chỉ: 429 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhật Tân 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 215 Hùng Vương, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Đạt 2

Số điện thoại: 0983.097.197

Địa chỉ: 136 Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Hà

Số điện thoại: 0573.824.192

Địa chỉ: 104 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Phượng

Số điện thoại: 0573.825.271

Địa chỉ: 111 Le Trung Kien, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Yến Nghĩa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 322 Nguyen Văn Linh, Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tường Vi

Số điện thoại:

Đông Hoà

Địa chỉ: 287.289 Lê Lợi, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Ái

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap