Quận 11 | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Quận 11

Phường 14

Địa chỉ: Số 10 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Kim Loan

Số điện thoại: 0908295306

Địa chỉ: 14 Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ht Số 1

Số điện thoại: 02838650988

Địa chỉ: 06 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Hcm

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Thuận 2

Số điện thoại: 0985969509

Phường 15

Địa chỉ: Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Đức

Số điện thoại: 0944162569

Phường 4

Địa chỉ: Số 618 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Mỹ Linh

Số điện thoại: 0839560753

Địa chỉ: 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Số 1

Số điện thoại: 0398883456

Phường 6

Địa chỉ: 198 Trần Quý Phường 6 Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bách Tường 2

Số điện thoại: 0342577376

Phường 7

Địa chỉ: Số 606 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Vĩnh An

Số điện thoại: 0987923603

Địa chỉ: Số 608 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Vĩnh Thịnh

Số điện thoại: 02866809955

Địa chỉ: 612 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phong Toàn

Số điện thoại: 02822292544

Phường 9

Địa chỉ: 148 Đội Cung,Phường 9, Quận 11, Hcm

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Lợi Thanh Bình

Số điện thoại: 0918397995

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare