Quận 11

Quận 11

Địa chỉ: 198 Trần Quý Phường 6 Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bách Tường 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 06 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Thuận 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 612 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phong Toàn

Số điện thoại:

Địa chỉ: 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Số 1

Số điện thoại:

Địa chỉ: 10 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim Loan

Số điện thoại:

Địa chỉ: 618 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mỹ Linh

Số điện thoại: 0839.560.753

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare