Quận 2

Quận 2

Địa chỉ: 36 Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Nhung

Số điện thoại:

Địa chỉ: 383 Đường 16, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Thiện

Số điện thoại: 0937.831.926

Địa chỉ: A.01.06 Block A, Chung Cư Bộ Công An, Số 83 Đường Số 3, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Thu 1

Số điện thoại: 0369.697.075

Địa chỉ: 623A Nguyễn Thị Định,Cát Lái,Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Giàu

Số điện thoại:

Địa chỉ: 570 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 68

Số điện thoại: 0837.431.013

Địa chỉ: 186 Trần Não, Khu Phố 2, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trường Thành

Số điện thoại:

Địa chỉ: 41 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Thiện

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare