Quận 3 | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Quận 3

Phường 1

Địa chỉ: 177 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quân 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Châu 2

Số điện thoại: 0903618961

Địa chỉ: 247 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 1, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hưng Phước

Số điện thoại:

Phường 11

Địa chỉ: 394C Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ba Bảy

Số điện thoại: 0909177116

Phường 14

Địa chỉ: 87 Trần Quang Diệu, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Ngọc 1

Số điện thoại: 0919566388

Địa chỉ: 518 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Khôi

Số điện thoại: 02862525111

Địa chỉ: 152 Trần Quốc Thảo - Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đại Phúc

Số điện thoại: 0913113247

Phường 2

Địa chỉ: 551 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Âu Châu

Số điện thoại: 0948301068

Phường 4

Địa chỉ: 321 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 10

Số điện thoại:

Phường 7

Địa chỉ: 148 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 15

Số điện thoại:

Địa chỉ: 128 Trần Quốc Thảo Phường 7 Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Dược Sĩ Gia Đình

Số điện thoại: 0905210797

Phường 8

Địa chỉ: 435 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 9

Số điện thoại:

Địa chỉ: 435. Hai Bà Trưng.P8.Q3

Tên nhà thuốc: Cn.Minh Châu

Số điện thoại: 0327949913

Địa chỉ: 379 Hai Bà Trưng, Quân 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Long Châu 3

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare