Quận 3

Quận 3

Địa chỉ: 87 Trần Quang Diệu, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Ngọc 1

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 431 Hai Bà Trưng, P. 8, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 8

Số điện thoại:

Địa chỉ: 435 Hai Bà Trưng, P. 8, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 9

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 177 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Châu 2

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 551 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Âu Châu

Số điện thoại: 920 001 796

Địa chỉ: 148 Trần Quốc Thảo, P. 7, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 15

Số điện thoại: 921 001 796

Địa chỉ: 321 Điện Biên Phủ, P. 4, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 10

Số điện thoại: 921 001 796

Địa chỉ: 128 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Dược Sĩ Gia Đình

Số điện thoại: 917 001 796

Địa chỉ: 394C Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ba Bảy

Số điện thoại: 918 001 796

Địa chỉ: 518 bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Khôi

Số điện thoại: 919 001 796

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap