Quận 4

Phường 4

Địa chỉ: Số 8 Đường 01, Phường 4, Quận 4

Tên nhà thuốc: Nhà thuốc Khánh Hội

Số điện thoại: 0399 988 437

Phường 5

Địa chỉ: 296 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hữu Nghị 3

Số điện thoại: 0919900103

Phường 6

Địa chỉ: 309 Hoàng Diệu,Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hữu Nghị 2

Số điện thoại: 0919900103

Địa chỉ: 30 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 36

Số điện thoại:

Phường 9

Địa chỉ: 269 Lô K, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu Phường 9, Quận 4

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Sao Mai

Số điện thoại: 01679235202

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap