Quận 5

Quận 5

Địa chỉ: 65 Thuận Kiều, Phường 12, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Khoa

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 35 Thuận Kiều, P.12, Q.5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Tuyết

Số điện thoại: 090 966 2290

Địa chỉ: 124 Ngô Quyền, Phường 9, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trần Thái

Số điện thoại: 028 3908 5824

Địa chỉ: 008 Lô C Mạc Thiên Tích, Phường 11, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phương Thảo

Số điện thoại: 0939 080 802

Địa chỉ: 10C Mạc Thiên Tích, P 11, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Xuân Chi

Số điện thoại: 028 3859 3889

Địa chỉ: 13 Thuận Kiều, Phường 12, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phạm Hữu Chí

Số điện thoại: 028 6681 7811

Địa chỉ: 27 Thuận Kiều, Phường 12, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Huyền

Số điện thoại: 090 997 4196

Địa chỉ: 322/5 An Dương Vương, Phường 4, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim Sa

Số điện thoại: 0838 321 806

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nhung Thành

Số điện thoại: 0918 426 243

Địa chỉ: 37B Thuận Kiều, Phường 12, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc An Thiên

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 39 Thuận Kiều, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bạch Liên

Số điện thoại: 028 6289 1633

Địa chỉ: 41 Thuận Kiều, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hạnh

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 49 Thuận Kiều, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bảo Ngân

Số điện thoại: 0915 451 556

Địa chỉ: 82 Hải Thượng Lãng Ông, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bảo Anh

Số điện thoại: 028 3854 7680

Địa chỉ: 37 Thuận Kiều, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mỹ Anh

Số điện thoại: 0915 001 796

Địa chỉ: 156A Nguyễn Trãi, P. 3, Q. 5

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 16

Số điện thoại: 921 001 796

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap