Quận 6 | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Quận 6

Phường 10

Địa chỉ: 235 Trần Văn Kiểu , Phường 11, Quận 6, Hcm

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Diệu Thảo

Số điện thoại: 0909777896

Địa chỉ: 56 Lô G, Lý Chiêu Hoàng, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Hương

Số điện thoại: 0382450741

Phường 11

Địa chỉ: 175 Bình Phú, P.11, Q.6

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hoàng Chinh

Số điện thoại: 0908540468

Địa chỉ: 747 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hoàng Châu

Số điện thoại: 0962933549

Phường 12

Địa chỉ: 1019 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Hcm

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phú Lâm

Số điện thoại: 02838760318

Phường 13

Địa chỉ: 31G Tân Hoà Đông, Phường 13, Quận 6

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Nguyên

Số điện thoại: 0918517788

Phường 2

Địa chỉ: 235C,Mai Xuân Thưởng,Phường 6 Quận 6, Hcm

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thái Minh

Số điện thoại: 0933300484

Phường 5

Địa chỉ: 67A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Á Châu 4

Số điện thoại: 0908213688

Phường 8

Địa chỉ: 133/34B Văn Thân, Phường 8, Quận 6

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thanh Dung

Số điện thoại: 0909888528

Phường 9

Địa chỉ: 141 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu 18

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare