Quận 6

Quận 6

Địa chỉ: 67A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Á Châu 4

Số điện thoại:

Địa chỉ: 171 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hoàng Chinh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1019 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phú Lâm

Số điện thoại: 0838.760.318

Địa chỉ: 235C,Mai Xuân Thưởng,Phường 6 Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thái Minh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 31G Tân Hoà Đông, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thành Nguyên

Số điện thoại:

Địa chỉ: 56 Lô G, Lý Chiêu Hoàng, 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Việt Hương

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare