Quận 7

Quận 7

Địa chỉ: 109 Gò Ô Môi Phương Phú Thuận Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phú Thuận

Số điện thoại:

Địa chỉ: 51 Tân Mỹ, P. Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tân Phú

Số điện thoại: 0903.806.926

Địa chỉ: A5 Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Công Ty Cổ Phần Sphacy

Số điện thoại:

Địa chỉ: B21 Đường D4, Kdc Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Gia Vinh Pharmarcy

Số điện thoại:

Địa chỉ: 43/22B Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hảo Hảo

Số điện thoại:

Địa chỉ: C12 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim Hoa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 169 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Thi 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 86 Đường Số 9, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mỹ An 2

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare