Quận 8

Quận 8

Địa chỉ: 1283A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc 16A

Số điện thoại:

Địa chỉ: 77 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Dương Bá Trạc

Số điện thoại:

Địa chỉ: 296 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Kiều

Số điện thoại:

Địa chỉ: 668 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Mi

Số điện thoại:

Địa chỉ: 272 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 59

Số điện thoại:

Địa chỉ: 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tâm Khoa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 170 Âu Dương Lân, Phường 3,Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Yến Nhi

Số điện thoại:

Địa chỉ: 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thiện Chí

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare