Quận 9 | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Quận 9

Hiệp Phú

Địa chỉ: 47 Lê Văn Việt , Hiệp Phú Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phước Thiện 2

Số điện thoại: 0905406467

Địa chỉ: 111 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hùng Hạnh 2

Số điện thoại: 0384072033

Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 696 Nguyễn Xiển, Long Thành Mỹ , Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thiên Minh Phúc

Số điện thoại: 0921516940

Phước Bình

Địa chỉ: 05 Đường 7, Phước Bình, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bảo Trâm

Số điện thoại: 0903101051

Phước Long B

Địa chỉ: Số 355B Đỗ Xuân Hơp, Phường Phước Long B, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phước Thiện 1

Số điện thoại: 090 362 25 27

Địa chỉ: Số 115 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B , Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phước Thiện 3

Số điện thoại: 0938111783

Địa chỉ: 525C Đỗ Xuân Hợp, Khu Phố 3, Phường Phước Long B, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Phúc Gia Hòa

Số điện thoại: 0985356793

Địa chỉ: 173 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mỹ Dung

Số điện thoại: 0938861740

Tân Phú - Quận 9

Địa chỉ: Số 64A/4 đường 400, Phường Tân Phú, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bình Dân

Số điện thoại: 0978309481

Địa chỉ: Số 64/4 Đường 400, Phường Tân phú, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 11

Số điện thoại: 0776683837

Địa chỉ: Số 91 Đường 154, Phường Tân Phú , Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Bích Hà

Số điện thoại: 091 801 15 07

Địa chỉ: Số 40 Đường 225a, Phường Tân Phú, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Út Nhàn

Số điện thoại: 0938970968

Tăng Nhơn Phú A

Địa chỉ: 457 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hùng Hạnh

Số điện thoại: 094 838 64 38

Tăng Nhơn Phú B

Địa chỉ: 259 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hồng Thắm

Số điện thoại: 0348 209 602

Địa chỉ: 377 Lê Văn Việt, Quận 9

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thăng Long

Số điện thoại: 0902533578

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare