Quảng Nam | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Quảng Nam

Duy Xuyên

Địa chỉ: 146 Điện Biên Phủ Tt Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Đức

Số điện thoại: 0973799769

Tam Kỳ

Địa chỉ: 65 Trần Cao Vân, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Liên

Số điện thoại:

Đại Lộc

Địa chỉ: Chợ Đại Hiệp Đại Lộc Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc An Phúc

Số điện thoại: 0768162790

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare