Quảng Nam

Duy Xuyên

Địa chỉ: 146 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Đức

Số điện thoại:

Tam Kỳ

Địa chỉ: 15 Nguyễn Du, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mai Anh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hữu Tâm

Số điện thoại:

Đại Lộc

Địa chỉ: Chợ Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc An Phúc

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.