Quảng Nam

Duy Xuyên

Địa chỉ: 146 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Đức

Số điện thoại:

Tam Kỳ

Địa chỉ: 15 Nguyễn Du, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Mai Anh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hữu Tâm

Số điện thoại:

Đại Lộc

Địa chỉ: Chợ Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc An Phúc

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap