Quốc Oai

Quốc Oai

Địa chỉ: Long Phú, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thảo Vân

Số điện thoại: 0383.306.563

Địa chỉ: Đội 3 Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hùng Lan

Số điện thoại: 0836.026.991

Địa chỉ: Số 70, Đường Hoàng Xá, Quốc Oai, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Đức Trung

Số điện thoại: 0862.140.881

Địa chỉ: Xóm 3, Thuỵ Khuê, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Liên Oanh

Số điện thoại: 0902.525.346

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare