Sóc Sơn | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Sóc Sơn

Mai Đình

Địa chỉ: Ấp Cút, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội - 0983.782.988

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hải Nguyệt

Số điện thoại: 0983.782.988

Phù Linh

Địa chỉ: Đội 3 Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội - 0977.708.809

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0977.708.809

Phù Lỗ

Địa chỉ: Số 79A, Đường 3, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội - 0915.144.955

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Gia Đình

Số điện thoại: 0915.144.955

Tiên Dược

Địa chỉ: Số 1 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn , Hà Nội - 0983109692 - 0983109692

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc SaoHapharco

Số điện thoại: 0983109692

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare