Sóc Sơn

Sóc Sơn

Địa chỉ: Ấp Cút, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Hải Nguyệt

Số điện thoại: 0983.782.988

Địa chỉ: Số 27 đường 16, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tuấn Phương

Số điện thoại: 0961.618.010

Địa chỉ: Số 65, khối 12, Đường 16, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Vũ

Số điện thoại: 0327.772.812

Địa chỉ: Số 52 đường 2 Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tiến Thuỳ

Số điện thoại: 0349.606.316

Địa chỉ: Cổng Bệnh Viện Sóc Sơn, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Chiên Tiếp

Số điện thoại: 0975.979.707

Địa chỉ: Số 1 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn , Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc SaoHapharco

Số điện thoại: 0983.109.692

Địa chỉ: Số 79A, Đường 3, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Gia Đình

Số điện thoại: 0915.144.955

Địa chỉ: Số 38 đường Đa Phúc, Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Saohaphaco Số 38

Số điện thoại: 0983.109.692

Địa chỉ: Cổng Bệnh Viện Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Khải Loan

Số điện thoại: 0988.237.906

Địa chỉ: Đội 3 Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0977.708.809

Địa chỉ: Số 72 Tổ 11, Khu D TT Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Dược Sỹ Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 0388.331.168

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare