Nhà thuốc Quang Thảo

123, Chợ Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, H. Thạnh Trị, Sóc Trăng|