Sơn La

Mai Sơn

Địa chỉ: Cổng chợ Trung tâm Mai Sơn , Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Trường An

Số điện thoại: 0976.752.896

Địa chỉ: Tiểu Khu 5, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tường Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0978.977.282

Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu Khu 9, Thị Trấn Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiên Đức

Số điện thoại: 0987.574.586

Địa chỉ: Tiểu Khu 40, Thị Trấn Nông Trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phạm Hải Hà

Số điện thoại: 0912.936.946

Địa chỉ: Tiểu khu Cờ Đỏ, Thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Huy Trang

Số điện thoại: 0983.485.450

Sông Mã

Địa chỉ: Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Vân Anh

Số điện thoại: 0987.364.388

Thành phố Sơn La

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiên Ý

Số điện thoại: 0966.318.226

Yên Châu

Địa chỉ: Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Số 8 Lê Thị Phương

Số điện thoại: 0399.878.888

Địa chỉ: Bản Yên Thi, Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Việt Thuỷ

Số điện thoại: 0983.439.380

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Đại Lý Nguyễn Thị Thanh Nga

Số điện thoại: 0963.253.985

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Yên Châu, Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phương Bảo

Số điện thoại: 0346.089.709

Địa chỉ: Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Vũ Thanh Thủy

Số điện thoại: 0962.873.988

Địa chỉ: Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Đại Lý Hoàng Thị Thắm

Số điện thoại: 0979.195.589

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.