Sơn La

Mai Sơn

Địa chỉ: Cổng chợ Trung tâm Mai Sơn , Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Trường An

Số điện thoại: 0976.752.896

Địa chỉ: Tiểu Khu 5, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tường Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0978.977.282

Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu Khu 9, Thị Trấn Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiên Đức

Số điện thoại: 0987.574.586

Địa chỉ: Tiểu Khu 40, Thị Trấn Nông Trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phạm Hải Hà

Số điện thoại: 0912.936.946

Địa chỉ: Tiểu khu Cờ Đỏ, Thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Huy Trang

Số điện thoại: 0983.485.450

Sông Mã

Địa chỉ: Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Vân Anh

Số điện thoại: 0987.364.388

Thành phố Sơn La

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiên Ý

Số điện thoại: 0966.318.226

Yên Châu

Địa chỉ: Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Số 8 Lê Thị Phương

Số điện thoại: 0399.878.888

Địa chỉ: Bản Yên Thi, Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Việt Thuỷ

Số điện thoại: 0983.439.380

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Đại Lý Nguyễn Thị Thanh Nga

Số điện thoại: 0963.253.985

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Yên Châu, Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phương Bảo

Số điện thoại: 0346.089.709

Địa chỉ: Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Vũ Thanh Thủy

Số điện thoại: 0962.873.988

Địa chỉ: Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Đại Lý Hoàng Thị Thắm

Số điện thoại: 0979.195.589

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap