Sơn La

Mường La

Địa chỉ: Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Linh Dương

Số điện thoại: 0976455114

Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu Khu 40, Thị Trấn Nông Trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phạm Hải Hà

Số điện thoại: 0912936946

Sông Mã

Địa chỉ: Tổ 10, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Vân Anh

Số điện thoại: 0987364388

Tp.Sơn La

Địa chỉ: Số 34, Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thu Hồng

Số điện thoại: 0977128504

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thiên Ý

Số điện thoại: 0966318226

Địa chỉ: Số 37, Đường Điên Biên, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Sáu

Số điện thoại: 0972346669

Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nguyễn Thị Doan

Số điện thoại: 0982688284

Yên Châu

Địa chỉ: Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Tên nhà thuốc: Quầy Số 8 Lê Thị Phương

Số điện thoại: 0399878888

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap