Sơn Tây

P.Quang Trung

Địa chỉ: Số 32 Hoàng Diệu, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thuận Dung

Số điện thoại: 945,441,919

P.Sơn Lộc

Địa chỉ: Số 424 Chùa Thông, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Anh Minh

Số điện thoại: 912,447,992

P.Xuân Khanh

Địa chỉ: Số 387, Tổ 6, P Xuân Khanh, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Quang

Số điện thoại: 983,172,482

X.Sơn Đông

Địa chỉ: Chùa Ngạch, Thôn Trung Tâm, Xã Sơn Đông, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Nhung Ti

Số điện thoại: 0971002996

Địa chỉ: Ngã 3 Chợ Sơn Đông, Xã Sơn Đông, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bích Ngọc

Số điện thoại: 0868522888

X.Thanh Mỹ

Địa chỉ: Chùa Đổ, Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Bảo Khánh

Số điện thoại: 0971577118

X.Đường Lâm

Địa chỉ: Phố Mía, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tân Dược Hà Thị Thanh Xuân

Số điện thoại: 0983224736

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap