Tân Bình

Tân Bình

Địa chỉ: 190 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Golden Mouse 4

Số điện thoại: 028.3535.5986

Địa chỉ: 80/12 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Vifa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 126 Trường Chinh, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Châu

Số điện thoại:

Địa chỉ: 51 Lê Trung Nghĩa Phường 12 Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Diệu Châu

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1224 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Minh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 1186 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4 , Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Minh 1186

Số điện thoại:

Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Eco

Số điện thoại:

Địa chỉ: 43/8 Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Hoàng Thắm

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 3 Ni Sư Huỳnh Liên, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Huỳnh Liên

Số điện thoại:

Địa chỉ: 129 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngô Gia

Số điện thoại:

Địa chỉ: 355 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 42

Số điện thoại:

Địa chỉ: 09 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Sài Gòn

Số điện thoại:

Địa chỉ: 71 Ni Sư Huỳnh Liên , P.10, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tâm Châu Iii

Số điện thoại:

Địa chỉ: 48 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Tâm Trí

Số điện thoại:

Địa chỉ: 67 Đồng Đen, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thiện Phúc

Số điện thoại:

Địa chỉ: 38 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thiên Thảo

Số điện thoại:

Địa chỉ: 19/5 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Toàn Tâm

Số điện thoại:

Địa chỉ: 291A Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Trường Minh

Số điện thoại:

Địa chỉ: 354 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình,Hồ Chí Minh

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Lan Anh

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare