Tân Phú | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Tân Phú

Tân Phú

Địa chỉ: 42760, Chợ Phương Lâm, Phú Lâm,Tân Phú, Đồng Nai

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phương Oanh

Số điện thoại: 0616652974

Địa chỉ: K7 Khu 5, Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tố Tâm 2

Số điện thoại: 0907661313

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare