Tây Hồ

P.Bưởi

Địa chỉ: Số 530, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Đức Duy

Số điện thoại: 333,506,193

P.Quảng An

Địa chỉ: Số 312 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Triệu Cơ

Số điện thoại: 982,164,795

Địa chỉ: Số 12M Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Số 5 Hoàng An

Số điện thoại: 0356952959

P.Thụy Khuê

Địa chỉ: Số 88 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tuyên

Số điện thoại: 383,725,956

P.Xuân La

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ds Ngô Đức Hạnh

Số điện thoại: 985,064,063

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap